อาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายทุกวัน เพราะเหตุนั้นการจะเลือกที่จะท่านอาหารที่ดีละมีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญดูเรื่องของการหมดอายุ และประโยชน์ของอาหาร