กฏหมายคุมครอบผู้บริโภคเราควรที่จะรู้ในเรื่องนี้เอาไว้ เพราะเป็นสิทธิของเราที่จะไม่ให้โดยเอาเปรียบในเรื่องของการบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อเราไม่ให้ถูเอาเปรียบ และรู้ทันต่ออันตรายต่างๆ