การพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญสำหรับคนที่ต้องทำงานตอนดึก ต้องมีอาการง่วงกันบางซึ่งผมก็เคยเกือนจะพลาดไปแล้วเมื่อทำงานกับเครื่องจักรที่อันตรายมาก