ในการปฎิบัติงานเครื่องป้องกันทำให้ตัวผมรอดจากเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมาได้ ทุกวันนี้เมื่อนึกถึงเหตุการดั้งกล่าวทำให้ผมเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น