ประสบการณ์ทำตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยในวันที่ต้องตัดสิ้นใจเรื่องต่างๆก็ไม่พลาดในเรื่องของความปลอดภัย