ความปลอดภัยระหว่างขับรถเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเอาใจใส่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่ทุกวันจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถในการเดินทางเราต้องควรระวังให้มาก