การทำงานกับโรงงานถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องเตรียมความพร้อมเต็มที่มากที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงแล้ว ยังต้องอยู๋กับเครื่องจักรที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย