ความประมานที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเป็นอะไรที่ร้ายแรงมาก และมันเคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะงั้นควรจะระวังในการขับขี่ให้มาก