อาหาร  เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์  เพราะเราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดอาหาร  การเลือกรับประทานอาหารที่ดีก็มีประโยชน์แก่ร่างกาย  แต่ในทางกลับกัน  หากไม่รู้จักเลือกให้ดีก็จะเกิดโทษได้  ดังนั้น  ในฐานะที่มนุษย์เราต้องเป็นผู้บริโภคอยู่ตลอด  จึงควรมีหลักในการเลือกซื้ออาหารทุกประเภท  เพื่อความปลอดภัยและได้รับคุณค่าทางอาหารได้อย่างครบถ้วน  วันนี้เราจึงนำหลักเบื้องต้นในการเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญมาฝาก

อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

–  วัว  เลือกที่มีสีแดง  ไม่มีสีเขียวคล้ำ  หากมีมันติดให้เลือกซื้อที่มีมันสีเหลือง

–  หมู  เลือกที่มีหนังเกลี้ยง  ขาว  เนื้อมีสีชมพู  มันสีขาว ไม่มีสีเขียวคล้ำ

–  เป็ด เนื้อหนา  ไม่มีกลิ่น  สีไม่ซีด  ไม่มีสีเขียวคล้ำ

–  ไก่  ส่วนเนื้อมีสีชมพู  หนังสีขาว  ไม่มีเมือกหรือรอยเขียวคล้ำ
–  กุ้ง หัวต้องติดแน่นกับลำตัว  เนื้อแน่น  เปลือกแน่นแข็ง  ไม่หลวมหลุดออกจากลำตัว
–  หอย ไม่มีกลิ่นเหม็น  ไม่มีเมือก หอยที่ยังสดและมีชีวิตหากวางทิ้งไว้จะปากอ้า
–  ปูทะเล เนื้อแน่น  กระดองแน่นกดไม่ลง  ตาใส  ตัวหนัก

–  ปลา  เลือกที่ตาใส  ลำตัวไม่เป็นแผล  เหงือกแดง
อาหารประเภทไข่
–  ไข่เป็ด  ไข่ไก่  ไข่สดจะมีสีนวล  เปลือกไม่เป็นมัน  ยกขึ้นส่องกับแสงสว่างจะเห็นเงาของไข่แดง

อาหารประเภทผัก

ผักมีหลายชนิดและประเภท  ดังนั้นหลักในการเลือกซื้อผักโดยรวมให้พิจารณาเลือกซื้อตามฤดูกาล  จะได้ผักที่

ราคาถูกและสด  เลือกที่อ่อน  สด  ไม่ช้ำ  ไม่เหี่ยว

อาหารประเภทผลไม้ 

ผลไม้ก็มีหลายชนิดและหลายประเภทเช่นเดียวกันกับผัก  หลักโดยรวมในการพิจารณาเลือกซื้อคือ  ต้องดูผลไม้ที่สดใหม่  ไม่มีรอยช้ำบริเวณพื้นผิวของผลไม้  บางชนิดควรเลือกที่มีมดไต่บริเวณขั้ว  กิ่งและผล  เพราะแปลว่าไม่มีสารพิษตกค้าง

อาหารประเภทบรรจุภาชนะ

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอับดับแรกของอาหารบรรจุสำเร็จก็คือ  ภาชนะ  ควรปิดสนิท  กรณีเป็นกระป๋องต้องไม่มีสนิมและรอยบุบต่าง ๆ  ต้องมีฉลากแสดงชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าอย่างละเอียด  ทั้งวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ  สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม  (อย. หรือ มอก.)  เป็นรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

อาหารประเภทปรุงสำเร็จ

คือ  อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแล้วพร้อมที่จะรับประทาน เช่น  ต้ม แกง เป็นต้น  หากจะเลือกซื้ออาหารสำเร็จต้องเลือกที่มีกลิ่นและรสที่ไม่ผิดแปลกจากปกติ  สีไม่คล้ำหรือสีจัดจ้านจนเกิดไป  สถานที่จัดเก็บและภาชนะต้องสะอาด  ปิดมิดชิด  ไม่มีแมลงวันตอม

หากเราเลือกซื้ออาหารตามหลักการเบื้องต้น  รับรองว่าจะได้บริโภคอาหารดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและคนที่เรารักอย่างแน่นอน

 

ที่มา

http://patchanee.wikispaces.com

https://chenyiling25.wordpress.com