ความปลอดภัยทางเรือ

อุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่มีใครอยากให้เกิด สำหรับอุบัติเหตุในการทำงานส่วนใหญ่เกิดมาจากความผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ ซึ่งความจริงแล้วการลดอุบัติเหตุกับการทำงานนั้น เป็นเรื่องสำคัญมีการรณรงค์กันมาตลอด หากแต่บางครั้งอุบัติเหตุในการทำงานจากมนุษย์เกิดขึ้นเพราะ…

 • ใช้เครื่องมือผิดประเภท
 • เลินเล่อในการทำงาน
 • ไม่สวมหรือไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
 • ขาดการสื่อสารในการทำงานแบบทีม
 • ขาดการปฏิบัติงานต่างๆอย่างถูกต้อง
 • เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจริงๆ

ทำงานให้เกิดความปลอดภัย ต้องปฏิบัติดังนี้…

 • วางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม
 • ศึกษาเรื่องอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นรวมทั้งหาวิธีป้องกัน
 • ปฏิบัติงานอย่างมีสติตลอดเวลา
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง

การดำเนินงานรักษาความปลอดภัยบนเรือ

การทำงานบนเรือเป็นการทำงานในพื้นที่ปิด เพราะฉะนั้นลูกเรือและพนักงานทุกคน ต้องทราบการปฏิบัติงานถูกต้อง มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอ  และต้องทราบถึงความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือก่อนจะทำงานจริง

การทำงานในพื้นที่ปิดทึบ

การทำงานในพื้นที่ปิดทึบจัดเป็นการทำงานค่อนข้างอันตราย  อันดับแรกอาจมีปริมาณ OXYGEN ไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานหายใจไม่ออก , แก๊สอาจระเบิดได้ , แก๊สพิษ เช่น…

 • ห้องปั๊ม
 • ห้องสร้างแรงดันแก๊ส
 • Duct keels
 • ถังบำบัด
 • ห้องแก๊สเฉื่อย
 • ตู้แบตเตอรี่
 • ถังน้ำมัน และอื่นๆอีกมากมาย

พื้นที่ถูกปิดจัดเป็นโซนอันตราย เพราะฉะนั้นการเข้าไปทำงาน จะต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี  อีกทั้งดำเนินแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด  และควรปิดประกาศเอาไว้เสมอ นอกจากนี้ในพื้นที่ไม่อำนวยต่อการหายใจจะต้อง มีการระบายอากาศให้เพียงพอตลอดระยะเวลาที่มีคนเข้าไปทำงาน ถ้าเกิดเหตุสุวิสัยจะต้องมีการช่วยชีวิตจากทีมงานที่ดี ซึ่งจะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยนายประจำเรือที่มีความรับผิดชอบตลอดจนบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่อับทึบ

ผูกเชือกเรือและทิ้งสมอ

ในขั้นตอนผูกเชือกหรือเทียบท่า มีหลายเหตุการณ์นำไปสู่อุบัติเหตุอันไม่คาดคิด อันยากจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้นพนักงานที่ดูแลในส่วนของการเทียบเรือ ออกจากเทียบ จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี

ทิ้งสมอ

พนักงานบนเรือซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการทิ้งสมอ  จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ครบชุด  แนะนำว่าควรใส่แว่นตารวมทั้งหน้ากากกันฝุ่น  เพื่อป้องกันเศษสนิมเล็กๆหากแต่อันตรายล้นเหลือ ซึ่งอาจกระเด็นมาโดนได้ ถ้าเข้าดวงตารับรองว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ สมอควรปล่อยภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของนายประจำเรือ อีกทั้งยังต้องใส่เบรกห้ามไว้เสมอ พร้อมติดต่อกับสะพานเดินเรืออย่างต่อเนื่อง บริเวณทิ้งสมอลงไปต้องไม่ลื่น นอกจากนี้หลังจากการใช้งานท่อต่างๆ ก็ต้องหมั่นดูแลพร้อมบำรุงรักษาให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

ผูกเชือกเรือ

เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง ส่วนเก็บและเชือกจะต้องมีการเช็คสภาพพร้อมบำรุงรักษาอยู่ประจำ ในขั้นตอนจัดเก็บจะต้องนำไปไว้บนพื้นระวาง ให้พ้นจากความชื้น ปลอดจากสารเคมีซึ่งอาจกัดกร่อน โดยอาจทำให้เชือกขาดได้ และต้องเก็บเชือกให้พ้นจากแสงแดด  นอกจากนี้พนักงานบนเรือจะต้องสวมถุงมือหนัง เพื่อป้องกันไม่ให้มือได้รับบาดเจ็บ  สำหรับขั้นตอนควรระวังมากที่สุด ก็คือ เมื่อบดเชือกเข้าใน Drum ต้องระวังไม่ให้มือเข้าไปติด อีกทั้งยังต้องมีจำนวนคนเพียงพอในการผูกเชือกเรือซึ่งมีขนาดใหญ่ ต้องมีสติใส่ใจตลอดเวลาในขณะผูกเชือกเรือเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งลำ

สำหรับทำงานบนเรือบางประการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ชำนาญงาน ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์มาอย่างอัดแน่น จึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างถูกต้อง ลุล่วง ปลอดภัย อันเป็นการทำให้อุบัติเหตุให้เหลือศูนย์หรือให้เกิดน้อยที่สุด โดยผู้ฝึกหัดมือใหม่จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดจากผู้ชำนาญงานจนมีฝีมือขึ้นมา